NABI AYUB AS (Bagian 2): Berbicara Melalui Tanda yang Ada

 “Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat

Konsultasi Muslimah: Pengaruh Perceraian Terhadap Anak

Apa pengaruhnya terhadap anak apabila orangtua bercerai, dan bagaimana sikap orangtua memperlakukan anak setelah berpisah?Hamba Allah Perceraian pastinya peristiwa yang tidak pernah diinginkan oleh

Salat yang Mengubah Diri

”Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ma

Nabi Ayub (1): Sakit Pembuka Tabir (Kebahagiaan)

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: ‘(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.’" (QS.

Pages